El projecte

A PROIDE tenim com a eix principal l’educació en la seva dimensió més àmplia: tant en els projectes de cooperació internacional com a les accions de sensibilització que duem a terme a Catalunya (especialment sobre la xarxa de centres educatius de La Salle Catalunya). Aquesta sensibilització la fem acompanyant un procés educatiu que ens permet plantejar tot un seguit d’accions per modificar la relació de la nostra ciutadania amb el món.

Entenem la comunitat educativa, alhora que ciutadans, com a un agent de transformació social molt potent, i que des de PROIDE tenim la virtut de que aquest sigui el nostre públic de treball al Nord. És necessari però, que aquest agent estigui informat i format per dur a terme aquestes transformacions.

CRU-EVOLUCIÓ, Mira el món diferent!, és una eina inicial per aplicar continguts d’actualitat a l’aula que ens permetin despertar valors, i una necessària visió holística, al descobrir les dinàmiques del nostre món. Tot des d’una perspectiva curricular i participativa, amb enfocament competencial.

A partir d’un vídeo on s’expliquen les causes i conseqüències de les desigualtats socials, i es formulen una sèrie d’alternatives, el projecte proposa una sèrie de materials pedagògics adaptats a 2n Cicle d’ESO i Batxillerat que poden ser treballats a l’aula en les diferents matèries curriculars, o a les tutories. Cada temàtica inicia amb un fragment del vídeo complet, i una sèrie de continguts d’1 ó 2 sessions, referents a aquelles temàtiques. Els casos, reals, permetran a l’educand adonar-se de la complexitat de les relacions internacionals i de les dinàmiques que obstaculitzen o que perjudiquen el desenvolupament d’algunes societats, i per extensió, del bon funcionament del nostre món.

L’Educació per al Desenvolupament

Les finalitats educatives de l’EpD a l’escola se centren en formar a persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica. Per això, l’EpD en l’àmbit escolar consisteix en promoure persones funcionalment competents per a governar les seves pròpies vides amb un enfocament integral de la persona, és a dir, un equilibri entre pensament (raó), sensibilitat (emoció) i moviment (acció).

Els continguts generals de l’EpD són totes les qüestions de Ciutadania, Gènere, Sostenibilitat econòmica i social, Cultura de pau, Interculturalitat i, Medi ambient, territori i naturalesa. Cal entendre la noció de continguts d’aprenentatge en un sentit ampli que englobi conceptes, habilitats, procediments, actituds i valors recognoscibles en el currículum escolar. Per això, han d’estar orientats al coneixement de la complexitat del món, a l’autoconeixement i al desenvolupament personal, a les relacions amb les altres persones i a la capacitat de transformar l’entorn.

L’Educació pel Desenvolupament doncs:
• Facilita la comprensió de les relacions que hi ha entre les nostres pròpies vides i les de persones d’altres indrets del món.
• Augmenta el coneixement sobre les forces econòmiques, socials i polítiques tant del Nord com del Sud i les seves relacions que expliquen i provoquen l’existència de la pobresa, la desigualtat, l’opressió…, i condicionen les nostres vides com a individus pertanyents a qualsevol cultura del planeta.
• Desenvolupa valors, actituds i destreses que incrementa l’autoestima de les persones i les capacitar per ser més responsables dels seus actes.
• Fomenta la participació en propostes de canvi per aconseguir un món més just en què tant els recursos i els béns com el poder estiguin distribuïts de forma equitativa.
• Dota les persones i els col•lectius de recursos i instruments -cognitius, afectius i actitudinals- que els permetin incidir en la realitat per transformar els seus aspectes més negatius.
• Afavoreix el desenvolupament humà sostenible individual, comunitari, local i internacional.